Zarząd WBŻ:

Mieczysław Augustyn – Prezes Zarządu WBŻ
Krystyna Spychalska – Wiceprezes Zarządu WBŻ
Magdalena Borowiec – Skarbnik Zarządu WBŻ
Eugenia Kozłowska – Sekretarz Zarządu WBŻ
Przemysław Kompf – Członek Zarządu WBŻ
Dorota Szuwalska – Kasprzak – Członek Zarządu WBŻ

Komisja Rewizyjna:

Zenon Długi – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Joanna Piekarczyk– Członek Komisji
Czesław Nawrot – Członek Komisji

 

Administracyjną obsługę Banku stanowi sześć osób. Zasadniczy ciężar pracy spoczywa jednak na wolontariuszach – ludziach, którzy poświęcają swój czas i angażują się w różnorodne formy pomocy. Kilkuosobowa grupa wolontariuszy wspiera WBŻ w codziennej działalności – pracach biurowych, gromadzeniu, zliczaniu i wydawaniu żywności. Dużą grupę ochotników zaangażowanych w działania Banku stanowią wolontariusze, którzy uczestniczą w przygotowaniu i przeprowadzaniu Świątecznych Zbiórek Żywności na terenie poznańskich sklepów.

Katarzyna Bielawska – Dyrektor Biura WBŻ
Justyna Popadiuk – Szef Działu Zaopatrzenia i Komunikacji Zewnętrznej
Jacek Tanaś – Z-ca Dyrektora, Szef Działu Dystrybucji
Ewa Szeszycka – Główna Księgowa
Krystian Paczkowski – Kierowca magazynier
Mikołaj Szeszycki – kierowca magazynier
Marek Czajka – kierowca – magazynier
Jacek Cichoń – pomoc magazyniera