Wniosek weryfikacyjny OPL

Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności ogłasza nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020

Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania wniosków weryfikacyjnych.

Prosimy o wypełnienie, wydrukowanie, podstemplowanie i podpisanie wniosku przez osoby upoważnione do reprezentowania.

Następnie skan wniosku prosimy przesyłać drogą mailową na adres: bz.poznan@bankizywnosci.pl

Oryginał wniosku należy przesłać drogą pocztową na nasz adres:

Związek Stowarzyszeń
Wielkopolski Bank Żywności
ul. Borówki 6, 61-304 Poznań

O przystąpieniu do realizacji Podprogramu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

POPŻ 2020 Wniosek Weryfikacyjny do pobrania (format DOCX 40kB)