Informacja o wydatkach

Wydatkowano 9980 zł z dofinansowania na zakup paliwa do samochodów i środków ochronnych w ramach Pomocy Doraźnej PROO-5

Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu w czasie trwania stanu epidemii nie zawiesił swojej działalności. Jak informowaliśmy wcześniej cały czas pracujemy, nawet zwiększyliśmy obszar działania. We współpracy z ośrodkami pomocy społecznej oraz za pośrednictwem służb ( wojska obrony terytorialnej, straży pożarnej ) wydajemy żywność dla osób przebywających na kwarantannie, a także na bieżąco organizacjom członkowskim, gdyż przerwy w zatrudnieniu spowodowane wirusem nasiliły wzrost osób potrzebujących wsparcia żywnościowego.

Sytuacja w jakiej wszyscy znaleźliśmy się, zaskoczyła nas. W związku z powyższym Bank Żywności w Poznaniu przystąpił do konkursu PROO-5 Edycja 2020 ( Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 ) Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie celem pozyskania środków finansowych na zakup środków ochronnych ( maseczek, rękawiczek, kombinezonów jednorazowych, środków dezynfekcyjnych, mat odkażających ) by skutecznie zabezpieczyć pracowników Banku przed zarażeniem jak również osoby z organizacji członkowskich, które odbierają od nas żywność lub bezpośrednio ze sklepów współpracujących z Bankiem Żywności w Poznaniu oraz na zakup paliwa do samochodów dostawczych do transportu żywności.