Banki Żywności w Polsce działają w oparciu o trzy podstawowe zasady:

 • Zasada non-profit – działalność bez zysku – realizowana poprzez bezpłatne pozyskiwane żywności oraz jej bezpłatny rozdział,
 • Zasada kierowania żywności do potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się bezpośrednio dożywianiem,
 • Zasada apolityczności oraz różnorodności światopoglądowej

Banki żywności realizują swoją misję poprzez:

 • Wyszukiwanie rezerw żywności produkowanej w nadmiarze,
 • Pozyskiwanie żywności o krótkich terminach przydatności do spożycia,
 • Gromadzenie rezerw żywności i ich racjonalna dystrybucja,
 • Promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnotrawieniu.

Działalność Banku Żywności w Poznaniu

 • Nieodpłatne pozyskiwanie niewykorzystanych nadwyżek żywności (np. uszkodzone opakowanie, produkty zgniecione, połamane, z wadami produkcyjnymi lub z innych powodów wycofane z obrotu handlowego) oraz tych produktów spożywczych, którym niebawem upływa termin przydatności do spożycia, ale są pełnowartościowe pod względem spożywczym. Produkty zaoferowane za naszym pośrednictwem ludziom ubogim odbieramy samodzielnie i na życzenie. Prowadzimy pełną ewidencję księgowo – magazynową zarówno otrzymywanych, jak i wydawanych towarów. Uznajemy wartość darowizny według wyceny Firmy. Odbieramy nawet towary wymagające szybkiego, jednodniowego rozdysponowania oraz produkty mrożone czy wymagające chłodzenia (dysponujemy chłodniami i mroźniami oraz samochodem z zabudową izotermiczną).
   
 • Świąteczne Zbiórki Żywności – organizowane w miastach i gminach Wielkopolski dwukrotnie w ciągu roku. Idea Świątecznej Zbiórki Żywności polega na zachęcaniu klientów placówek handlowych do nabycia, podczas robienia własnych zakupów, chociaż jednego opakowania produktu z listy rekomendowanej przez osoby potrzebujące (olej, margaryna, przetwory zbożowe, konserwy, słodycze, cukier, przetwory owocowe i warzywne, mleko). Zebrane podczas akcji produkty spożywcze rozdzielane są wśród tysięcy najbardziej potrzebujących mieszkańców Poznania i Wielkopolski – za pośrednictwem blisko 90 współpracujących z Bankiem organizacji i placówek opiekuńczych biorących udział w zbiórce. Akcje Świątecznych Zbiórek Żywności mają miejsce na terenie 50 gmin i swym zasięgiem obejmują coraz większą liczbę miast, miasteczek i wsi. Charakterystyczne w akcji jest zaangażowanie w organizację i przeprowadzenie przedsięwzięcia miejscowych władz, autorytetów życia społecznego, instytucji oświatowych, służb socjalnych i organizacji obywatelskich. Zebrane w czasie akcji dary pozostają do dyspozycji miejscowych podmiotów pomocy społecznej i trafiają do ubogich rodzin, osób, placówek opiekuńczych w ramach funkcjonującego systemu rozdzielania darów. Jest to doskonały przykład współdziałania międzysektorowego w trosce o rozwiązanie problemu niedożywienia we własnej społeczności lokalnej.
   
 • PEAD – Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program ten jest realizowany w krajach Unii Europejskiej od 1987 roku. Idea stworzenia tego programu powstała w okresie, gdy w magazynach agencji interwencyjnych krajów unijnych zgromadzone zostały ogromne ilości nadwyżek żywności. Władze unijne nie były w stanie sprzedać ich w krajach UE, ani eksportować poza kraje członkowskie z powodu m.in. wysokich kosztów dopłat eksportowych. Magazynowanie nadwyżek wymagało z kolei coraz większych nakładów finansowych. W tej sytuacji uznano za zasadne bezpłatne przekazanie żywności osobom potrzebującym poprzez akredytowane organizacje charytatywne z terenu Wspólnoty (w tym banki żywności). Program skierowany jest do organizacji pozarządowych działających na polu pomocy społecznej. W roku 2006 przekazaliśmy 2208 ton żywności dla osób najbardziej potrzebujących (mąka pszenna, makaron, ser podpuszczkowy dojrzewający, ser topiony, mleko UHT, ryż, kasza jęczmienna, cukier.

Mamy nadzieję, że zarówno codzienna działalność Wielkopolskiego Banku Żywności, jak i realizowanie programów służących zagospodarowaniu nadwyżek żywności przyczyni się do tego, że jak najwięcej ubogich potrzebujących wsparcia osób otrzyma pomoc żywnościową, która ułatwi im poszukiwanie rozwiązań w innych aspektach życia.