Raben_logo. Format JPGGrupa Raben partnerem strategicznym Banków Żywności Grupa Raben rozpoczęła współpracę strategiczną z Federacją Polskich Banków Żywności. Firma zaoferowała wsparcie w transporcie żywności. Dzięki temu będziemy mogli uratować więcej żywności przed zmarnowaniem i wesprzeć więcej osób potrzebujących w Polsce.

Marta Szymborska, Lider CSR w Grupie Raben:
Do współpracy zaangażowaliśmy wszystkie spółki Grupy Raben w Polsce, ponieważ produkty, które przewozimy dla Banków Żywności, wymagają różnych warunków w transporcie. Przykładowo firma Fresh Logistics będzie przewoziła towary, które należy utrzymywać w temperaturze od 0 do 6 stopni C. Kolejnym krokiem inicjatywy będzie akcja skierowana do Klientów Grupy Raben, uświadamiająca możliwość przekazywania towarów, które nieodpłatnie przewieziemy w ramach współpracy z Bankami Żywności. Pomagamy Bankom Żywności ratować żywność przed zmarnowaniem korzystając z naszej kluczowych kompetencji – planowania optymalnego łańcucha dostaw oraz wysokiej jakości usług transportowych.

Dzięki inicjatywie Grupy Raben, Banki Żywności będą w stanie uratować tysiące ton żywności rocznie i dotrzeć z pomocą żywnościowa do większej liczby osób potrzebujących. Pomoc Grupy Raben to profesjonalne wsparcie systemowe dla Banków Żywności. Marnowanie żywności podczas, gdy w Polsce prawie 3 miliony osób żyje w skrajnym ubóstwie to paradoks, który Banki Żywności chcą rozwiązywać. Współpraca Raben i Banków Żywności z pewnością przyczyni się do zmiany społecznej w Polsce – zmniejszenia skali marnowanej żywności oraz polepszenia sytuacji osób żyjących w ubóstwie. – mówi Marek Borowski Prezes Federacji Polskich Banków Żywności. Grupa Raben świadczy usługi na rynku logistyki od ponad 80 lat. Oferuje kompleksowe usługi logistyczne – logistykę kontraktową, transport drogowy: krajowy, międzynarodowy, w tym do Europy Wschodniej. świadczy także obsługę produktów świeżych, wymagających temperatury od 0 do 6 stopni w całym łańcuchu logistycznym, transport całopojazdowy oraz intermodalny, morski

Bank Żywności w Poznaniu dociera rocznie z pomocą żywnościową do około 100 tysięcy osób potrzebujących ze środowisk pozostających w izolacji społecznej z powodu bezrobocia, samotności, chorób, niepełnosprawności, starości, czy różnego rodzaju problemów społecznych i posiadających przez to ograniczony dostęp do świadczeń socjalnych.

W ciągu 10 lat działalności rozdaliśmy ponad 11,5 tysiąca ton żywności. Każdego roku przekazujemy osobom najuboższym około 2 tysięcy ton żywności (w roku 2006 – 2853 tony). Produkty te pochodzą nie tylko z darowizn producentów i dystrybutorów, Świątecznych Zbiórek Żywności ale również z nadwyżek unijnych przekazywanych w ramach P