Jesteś tutaj:

1,5%

Dotacja od NFOŚiGW na zakup samochodów chłodni i iztotermy

WBŻ podpisał umowę i otrzyma dofinansowanie z Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Racjonalna gospodarka odpadami, Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów na zakup 2 samochodów dostawczych – chłodni i izotermy.
Łączna kwota dofinansowania to 290 000 zł.

Pierwszy samochód już zakupiliśmy.

W ubiegłym roku otrzymaliśmy dotację od NFOŚiGW na zakup elektrycznego wózka widłowego i dwóch wózków paletowych.

Dzięki nowemu wyposażeniu pozyskaliśmy w 2020 roku o 5% więcej żywności w stosunku do roku 2019. Co to oznacza?
Uratowaliśmy 2 066 629,96 kg żywności.

 

Wniosek weryfikacyjny OPL

Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności ogłasza nabór Organizacji Partnerskich o zasięgu Lokalnym w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-operacyjny-pomoc-ywnosciowa-2014-2020

Zapraszamy zainteresowane podmioty do składania wniosków weryfikacyjnych.

Prosimy o wypełnienie, wydrukowanie, podstemplowanie i podpisanie wniosku przez osoby upoważnione do reprezentowania.

Następnie skan wniosku prosimy przesyłać drogą mailową na adres: bz.poznan@bankizywnosci.pl

Oryginał wniosku należy przesłać drogą pocztową na nasz adres:

Związek Stowarzyszeń
Wielkopolski Bank Żywności
ul. Borówki 6, 61-304 Poznań

O przystąpieniu do realizacji Podprogramu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

POPŻ 2020 Wniosek Weryfikacyjny do pobrania (format DOCX 40kB)

Informacja o wydatkach

Wydatkowano 9980 zł z dofinansowania na zakup paliwa do samochodów i środków ochronnych w ramach Pomocy Doraźnej PROO-5

Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu w czasie trwania stanu epidemii nie zawiesił swojej działalności. Jak informowaliśmy wcześniej cały czas pracujemy, nawet zwiększyliśmy obszar działania. We współpracy z ośrodkami pomocy społecznej oraz za pośrednictwem służb ( wojska obrony terytorialnej, straży pożarnej ) wydajemy żywność dla osób przebywających na kwarantannie, a także na bieżąco organizacjom członkowskim, gdyż przerwy w zatrudnieniu spowodowane wirusem nasiliły wzrost osób potrzebujących wsparcia żywnościowego.

Sytuacja w jakiej wszyscy znaleźliśmy się, zaskoczyła nas. W związku z powyższym Bank Żywności w Poznaniu przystąpił do konkursu PROO-5 Edycja 2020 ( Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 ) Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie celem pozyskania środków finansowych na zakup środków ochronnych ( maseczek, rękawiczek, kombinezonów jednorazowych, środków dezynfekcyjnych, mat odkażających ) by skutecznie zabezpieczyć pracowników Banku przed zarażeniem jak również osoby z organizacji członkowskich, które odbierają od nas żywność lub bezpośrednio ze sklepów współpracujących z Bankiem Żywności w Poznaniu oraz na zakup paliwa do samochodów dostawczych do transportu żywności.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2019/2020

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Federacja Banków Żywności będzie kontynuowała pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019.

​            W związku z tym chcieliśmy zaprosić organizacje z nami współpracujące, a także nowe organizacje, ośrodki pomocy społecznej i gminy na podlegającym nam obszarze do współpracy przy realizacji tego programu.

Celem Wielkopolskiego Banku Żywności jest dotarcie do jak największej liczby potrzebujących, na jak największym obszarze. Możliwe to będzie jedynie przy zaangażowaniu organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej i gmin we wspólną realizację programu.

Organizacje często nie przystępują do programu bojąc się licznych obowiązków nałożonych na realizatorów, nadmiaru dokumentacji, kontroli czy ewentualnych kar. Chcielibyśmy Państwa uspokoić i wskazać na zalety udziału w programie, do jakich należą przede wszystkim:
– możliwość dostarczenia potrzebującym regularnej i różnorodnej pomocy żywnościowej,
– możliwość realizacji we współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu warsztatów kulinarnych i ekonomicznych,
– stała współpraca, wsparcie informacyjne ze strony pracowników Banku Żywności,
– możliwość korzystania z doświadczenia i dobrych praktyk organizacji realizujących program w latach 2015-2019.

          Zainteresowane współpracą organizacje, ośrodki pomocy społecznej i gminy proszone są o przesłanie wstępnej deklaracji udziału w Podprogramie 2019
do 15 października 2019.

 

Kontakt:

bz.poznn@bankizywnosci.pl
tel: 698 844 100, 698 822 600,501 437 546

Do góry