Jesteś tutaj:

Akcja ZERO WASTE

Zwróciliście uwagę? Coraz więcej restauracji rezygnuje z plastikowych słomek. Popularność zyskują jadłodzielnie. Coraz więcej supermarketów zachęca klientów do korzystania z własnych toreb podczas zakupów. Wszystkie te działania wskazują na rosnącą świadomość w obszarze ZERO WASTE. Ale potrzebujemy ich więcej!

Dlatego razem z Bankiem Żywności, w dwa październikowe dni, wkraczamy – i zapraszamy – do akcji!

Pobierz folder akcji ZERO WASTE

Ogłoszenie

POPZ-logotypy_maksi

Związek Stowarzyszeń
Wielkopolski Bank Żywności

ogłasza nabór 

na stanowisko pracy
MAGAZYNIERA

do pracy w magazynie w Szczecinie.

Wymagania niezbędne:
1.    doświadczenie w pracy magazynowej i logistycznej,
2.    wykształcenie: minimum zawodowe,
3.    ukończony kurs operatora wózka widłowego,
4.    książeczka zdrowia.

Czytaj więcej „Ogłoszenie”

Seminarium Agencji Rynku Rolnego

7 grudnia 2016 Agencja Rynku Rolnego zorganizowała seminarium omawiające 

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)”

W trakcie seminarium Organizacje Partnerskie przedstawiły różne sposoby realizacji działań towarzyszących poprzez omówienie dobrych praktyk, doświadczeń, przykłady rozwiązywania problemów oraz sposoby skutecznej realizacji zadań. Dyskusja i wymiana doświadczeń praktycznych pomiędzy Organizacjami Partnerskimi miała na celu podniesienie jakości realizacji działań towarzyszących oraz zapoznanie się z różnymi sposobami realizacji zadań.
Spotkanie odbyło się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece w Gorzowie Wielkopolskim.

 
Seminarium prowadził Karol Zieliński, Dyrektor Oddziału Terenowego ARR 
w Gorzowie Wielkopolskim.
Prelegentami byli przedstawiciele Organizacji partnerskich – Caritas Polska, Banków Żywności, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego czerwonego Krzyża.
Federację Polskich Banków Żywności reprezentowała Dyrektor Wielkopolskiego Banku Żywności Katarzyna Bielawska, która podzieliła się doświadczeniami z realizacji Podprogramu 2016 i działań towarzyszących z punktu widzenia Banków Żywności.
 

Wszystko zależy od przyszłego weekendu: każdy będzie mógł podzielić się jedzeniem!

Prawie 9 milionów ton jedzenia, z którego mogło powstać 18 milionów posiłków dla ludzi, którzy bardzo tego potrzebują. Tak można najprościej podsumować 20 lat Świątecznej Zbiórki Żywności. W zeszłym roku na terenie województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem Banku Żywności w Poznaniu jedzenie ze Zbiórki trafiło do 20 000 osób. Teraz będzie prowadzona w 120 sklepach,  24 miejscowościach i przez 2500 wolontariuszy. 25-27 listopada – od przyszłego weekendu naprawdę wszystko zależy. Bank Żywności w Poznaniu zwraca się o wsparcie akcji, bo nikt nie może zostać bez jedzenia na święta!

– W badaniach, które przeprowadziły Banki Żywności trzy czwarte Polaków chce się podzielić z innymi tym, co kupią w sklepie. To gigantyczny potencjał życzliwości wobec tych, którzy bez pomocy nie mieliby takiej Wigilii, jak my wszyscy. A przecież mają prawo do takiego samego szczęścia – podkreśla Katarzyna Bielawska, Dyrektor Banku Żywności w Poznaniu.
W tym roku Bankom Żywności bardzo zależy na następujących produktach: oleju, cukrze, przetworach warzywnych i owocowych, słodyczach, konserwach, mące i bakaliach. – W tym roku Świąteczna Zbiórka Żywności odbywać się będzie pod hasłem „Dodaj Świętom Smaku.” Podzielenie się jedzeniem to najpiękniejszy, codzienny gest, który świadczy o tym, jak bardzo zależy nam na innych. A chęć, by ci inni mieli równie wspaniałe święta co my sami, to dowód, że mieszkańcy regionu wiedzą co znaczy empatia – tłumaczy Katarzyna Bielawska.

Świąteczna Zbiórka Żywności będzie prowadzona również w Internecie pod adresem www.charytatywni.allegro.pl  – potrwa od 25 listopada aż do 31 grudnia. 

Banki Żywności i ich całoroczną działalność można wesprzeć również wysyłając charytatywny SMS o treści POMAGAM na numer 73265 koszt 3 zł + VAT.

Plakat zbiórki do pobrania w formacie ZIP – LINK

Nabór na trenerów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności, ogłasza nabór ofert na trenerów

do prowadzenia warsztatów w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków towarzyszących w Podprogramie 2016 mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Czytaj więcej „Nabór na trenerów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.”

Kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

UWAGA!
Kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016 rozpoczyna się w sierpniu 2016.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej  FEAD.

W Polsce za wdrażanie Programu odpowiedzialne są następujące instytucje:

  1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Instytucja zarządzająca (IZ),
  2. Agencja Rynku Rolnego – Instytucja Pośrednicząca (IP),
  3. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  – Instytucja Desygnująca (ID),
  4. Ministerstwo Finansów – Instytucja Certyfikująca (IC),
  5. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – Instytucja Audytowa (IA).

CZAS TRWANIA PROGRAMU:

Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych: SIERPIEŃ 2016 – KWIECIEŃ  2017,
Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych: SIERPIEŃ 2016 – CZERWIEC 2017,

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE:

  • Każda organizacja chcąca przystąpić do Podprogramu 2016 musi złożyć do Banku Żywności Wniosek o przystąpienie do Podprogramu 2016_OPLoraz okazać aktualną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność osób do otrzymania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5, 6 lub 7),

Szczegółowe informacje na temat kwalifikowania podopiecznych, skierowań i oświadczeń znajdują się w Wytycznych Podprogramu 2016 – część II, pkt. 12, str. 16.

 

Czytaj więcej „Kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa”

Do góry