Pomocą objęto 20348 osób,
Organizacje realizowały działania towarzyszące na rzecz włączenia społecznego zgodnie z działalnoœcią statutową, uzupełniając o wymagane elementy dotyczące budżetu domowego, higieny osobistej, czy warsztatów dotyczących ekonomicznego przygotowywania posiłków z prostych produktów.  Przykłady:
Podczas wydawania paczek żywnoœciowych były prowadzone pogadanki w zakresie higienicznego przygotowania posiłków, gospodarowania budżetem domowym i prowadzenia zdrowego stylu życia.

Oœrodek Pomocy Społecznej w Stęszewie uczestniczy w partnerstwie z PCPR Poznań w projekcie unijnym "Pokonać wykluczenie" w ramach którego klienci nasi maja mozliowœć nabyć nowe kwalifikacje zawodowe, otrzymali też  niezbędna wiedzę  aby sprawnie poruszac sie na rynku pracy.

Zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społecznoœci lokalnej, zmierzające do wyjœcia z ubóstwa, grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji, rozmowy edukacyjne mające na celu zapoznanie się z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałaniu marnowaniu żywnoœci.

Realizacja działań na rzecz włączenia społecznego takich jak:

  • elementu edukacyjnego polegającego na rozdawaniu przepisów kulinarnych/żywieniowych (dot. zdrowego jedzenia) osobom objętym pomocą żywnoœciową;
  • wspólne inicjatywy na rzecz społecznoœci lokalnej zmierzające do wyjœcia z ubóstwa ,

Przekazano 37506 paczek żywnoœciowych,
Przekazano – 27379,04 kg żywnoœci,
Współpracowano z  49 organizacjami i instytucjami:

BYDGOSKI OŒRODEK SOLIDARNOŒCI SPOŁECZNEJ

Plac Koœcieleckich 7

85-036

BYDGOSZCZ

DOM DLA OSÓB BEZDOMNYCH I NAJUBOŻSZYCH "MONAR-MARKOT"

Goœciejewo 52 a

64-611

GOŒCIEJEWO

FUNDACJA BREAD OF LIFE

Długa Goœlina 1

62-095

MUROWANA GOŒLINA

FUNDACJA NA RZECZ REWALORYZACJI MIASTA ŒREM

 Mickiewicza 21

63-100

ŒREM

FUNDACJA POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH POZNAŃ

ul.ŒWIĘTOJAŃSKA 1

61-113

POZNAŃ

GMINNE STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE W MOSINIE MOSINA

ul. Krotowskiego 25

62-050

MOSINA

GMINNY OŒRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Pl. Zielony 1

62-004

CZERWONAK

GMINNY ZWIAZEK ROLNIKÓW KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH

ul. 3 MAJA 1

64-330

OPALENICA

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie
ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo

ul. Pocztowa 16

64-050

WIELICHOWO

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE "CIVITAS CHRISTIANA" KLUB RODZIN WIELODZIETNYCH/korekta liczby osób 08.01.2015

Kramarska 2

61-765

POZNAŃ

STOWARZYSZENIE KONFERENCJI.ŒW WINCENTEGO aPAULO OSTRÓW WLKP

Kardynała Ledóchowskiego 4

 63-400

OSTRÓW WLKP.

MIĘDZYGMINNE STOW.WSPIERANIA NIEPEŁNOSPRAWNYCHDZIECI I ICH RODZIN GąSAWA

ul. Żnińska 19

88-410

GąSAWA

MIŁOSŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POM.CHORYM MIŁOSŁAW

ul.WRZESIŃSKA 19

62-320

MIŁOSŁAW

PARAFIA ŒW.WAWRZYŃCA

ul. Œw. Wawrzyńca 8

62-200

GNIEZNO

ODDZIAL REJONOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA W NOWYM TOMYŒLU

ul. Poznańska 1

64-300

NOWY TOMYŒL

ODDZIAŁ TERENOWY TOWARZYSTWA WALKI Z KALECTWEM

ul.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 15

63-220

KOTLIN

POGOTOWIE SPOŁECZNE W POZNANIU

Borówki 12

61-304

POZNAŃ

STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ

ul. WROCŁAWSKA 10/2

67-100

NOWA SÓL

MGOPS ul. Strzelecka 8 88-430 Janowiec Wielkopolski

ul. Strzelecka 8

88-430

JANOWIEC WLKP.

STOWARZYSZENIE "POMAGAM"

ul. Poznańska 5

63-005

KLESZCZEWO

STOWARZYSZENIE "RAZEM"

ul.KOSCIUSZKI 2

63-500

OSTRZESZÓW

STOWARZYSZENIE "ZDROWIE I ŻYCIE"

ul. Rynek 1

63-300

PLESZEW

FUNDACJA "CZAS NADZIEI"

ul. Wilcza 3

 86-031

OSIELSKO

STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA

ul. KoŸmińska 10

63-330

DOBRZYCA

STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNOSCI LOKALNYCH "WIELKOPOMOC" POSADÓWEK

PODSADÓWEK 1

64-310

LWÓWEK

STOWARZYSZENIE KRąG

ops ul. Fabryczna 14

62-300

WRZEŒNIA

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI CENTRUM W ODOLANOWIE

ul. Raszkowska 36

63-430

ODOLANÓW

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY TĘCZA IM.M.KOSTKI

RADLIN 29

63-200

JAROCIN

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ISKRA NADZIEI"

Piotrkowicka 1

62-110

DAMASŁAWEK

STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE "BANK CHLEBA"

Harcerska 10

62-800

KALISZ

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE AKTYWNYCH KOBIET

Œwiebodzińska 8

64-305

BOLEWICE

STOWARZYSZENIE "POMOCNA DŁOŃ"

ul. Dworcowa 12

62-330

NEKLA

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH I ROZWOJU ZIEMI GRANOWSKIEJ

ul. Sportowa 2

 62-066

GRANOWO

SZAMOTULSKIE STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE POMOC

Lipowa 6/1

64-300

SZAMOTUŁY

ŒWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "MARIANKI" PRZY PARAFII PW. IMIENIA MARYI

ul.Santocka 15

 60-431

POZNAŃ

TOWARZYSTWO POM.POTRZEBUJąCYM IM BRATA ALBERTA – NADZIEJA

Grunwaldzka 10

63-100

ŒREM

TOWARZYSTWO POMOCY IM BRATA ALBERTA W OSTROWIE WLKP

ks Kardynała Ledóchowskiego 4

63-400

OSTRÓW WLKP.

STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW WSI "SZCZEPANY"

Szczepankowo 63

64-560

OSTRORÓG

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ RODZINY I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "RODZINA- RODZINIE"

Sienkiewicza 10

60-817

POZNAŃ

STOWARZYSZENIE CENTRUM ROZWOJU

ul.Kazimierza Wielkiego 7A

63-300

PLESZEW

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ul. Różana 4

62-010

POBIEDZISKA

STOWARZYSZENIE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "EMPATIA"

ul. Słowackiego 11

64-400

MIĘDZYCHÓD

MIEJSKO GMINNY OŒRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Rynek 2

63-760

ZDUNY

STOWARZYSZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GMINY DOMINOWO "BONA FIDES"

ul. Centralna 8

63-012

DOMINOWO

MIEJSKO GMINNY OŒRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Mickiewicza 5

63-210

ŻERKÓW

OŒRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STĘSZEWIE

ul. Poznańska 11

62-060

STĘSZEW

"Najlepiej razem" w Krzykosach

ul. Główna 37

63-024

KRZYKOSY

STOWARZYSZENIE "KAMYCZEK"

Kamień 100

62-834

CEKÓW Kolonia

TOWARZYSTWO WSPIERANIA RODZINY I DZIECKA "ALIA"

Antoniewo 11

62-085

SKOKI