POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

Bank Żywności w Poznaniu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny mleko UHT szynka wieprzowa mielona cukier biały olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.

Pomoc żywnościowa trafiła do 17533 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa wielkopolskiego.

Osobom potrzebującym przekazaliśmy  ponad 275 ton żywności w formie 31882 paczek żywnościowych i 74289 posiłków.

W ramach programu zrealizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 55 warsztatów edukacyjnych, w których wzięło udział 411 osób.

Współpracowaliśmy z 37 Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi z terenu województwa wielkopolskiego.