Wielkopolski Bank Żywności jest organizacją pozarządową działającą od 1 października 1996 roku. W swej działalności kierujemy się zasadą non – profit – działalność bez zysku – bezpłatnie pozyskujemy nadwyżki żywności i bezpłatnie je rozdzielamy. Żywność kierujemy do osób potrzebujących poprzez organizacje charytatywne zajmujące się bezpośrednio dożywianiem. Naszym celem jest zmniejszanie obszarów niedożywienia oraz przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności. Pomoc żywnościowa świadczona jest najuboższym za pośrednictwem organizacji pozarządowych, placówek budżetowych sprawujących opiekę nad dziećmi, instytucji pomocy społecznej, takich jak PCK, PKPS, Caritas Polska, Towarzystwo im. Św. Brata Alberta, Markot i innych, działających lokalnie podmiotów realizujących założenia polityki społecznej. Udzielając bezpłatnej pomocy żywnościowej, banki żywności umożliwiają im skuteczniejsze prowadzenie działalności statutowej. Rocznie docieramy do około 300 organizacji i instytucji.

Bank Żywności w Poznaniu dociera rocznie z pomocą żywnościową do około 100 tysięcy osób potrzebujących ze środowisk pozostających w izolacji społecznej z powodu bezrobocia, samotności, chorób, niepełnosprawności, starości, czy różnego rodzaju problemów społecznych i posiadających przez to ograniczony dostęp do świadczeń socjalnych.
W ciągu 10 lat działalności rozdaliśmy ponad 11,5 tysiąca ton żywności. Każdego roku przekazujemy osobom najuboższym około 2 tysięcy ton żywności (w roku 2006 – 2853 tony). Produkty te pochodzą nie tylko z darowizn producentów i dystrybutorów, Świątecznych Zbiórek Żywności ale również z nadwyżek unijnych przekazywanych w ramach P

 

Związek Stowarzyszeń
Wielkopolski Bank Żywności

Członek – założyciel Federacji Polskich Banków Żywności

Organizacja pożytku publicznego
KRS: 0000119439

BIURO WIELKOPOLSKIEGO BANKU ŻYWNOŚCI

ul. Borówki 6, 61-304 Poznań

e-mail: bz.poznan@bankizywnosci.pl
REGON 630970914 NIP: 782-19-50-479

konto: Bank Pekao SA 42 1240 6609 1111 0010 4818 3917