Dotacja od NFOŚiGW na zakup samochodów chłodni i iztotermy

WBŻ podpisał umowę i otrzyma dofinansowanie z Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Racjonalna gospodarka odpadami, Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów na zakup 2 samochodów dostawczych – chłodni i izotermy.
Łączna kwota dofinansowania to 290 000 zł.

Pierwszy samochód już zakupiliśmy.

W ubiegłym roku otrzymaliśmy dotację od NFOŚiGW na zakup elektrycznego wózka widłowego i dwóch wózków paletowych.

Dzięki nowemu wyposażeniu pozyskaliśmy w 2020 roku o 5% więcej żywności w stosunku do roku 2019. Co to oznacza?
Uratowaliśmy 2 066 629,96 kg żywności.