W Podprogramie POPŻ 2015 pomocą objęto 26812 osób,
Przekazano 185117 paczek żywnościowych, 85392 posiłków.
Przekazano 2102 tony żywności,

Wielkopolski Bank Żywości w ramach Podprogramu POPŻ 2015-16 przekazał żywność do 54 organizacji, ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. 

W ramach działań towarzyszących przeprowadzono 108  warsztatów kulinarno-żywieniowe, w których uczestniczyło łącznie 1785 osób.
Uczestnicy warsztatów zapoznawali się z zasadami zbilansowanej diety i uczyli się wprowadzać je w życie przygotowując posiłki z trenerami.