PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ ŻYWNOŚCIOWĄ. Darczyńców zainteresowanych przekazaniem żywności na cele pomocy społecznej prosimy o kontakt. Odbieramy zarówno małe jak i bardzo duże partie towarów zagrożonych zmarnotrawieniem, towary wymagające szybkiego, jednodniowego rozdysponowania oraz produkty mrożone czy wymagające chłodzenia (dysponujemy chłodniami i mroźniami oraz samochodem z zabudową izotermiczną).

PRZEKAZUJĄC DAROWIZNĘ PIENIĘŻNĄ: Jesteśmy organizacją non-profit (działalność nie nastawiona na zysk), utrzymującą się ze składek członkowskich, dotacji i darowizn. Darowane nam pieniądze wykorzystujemy na działalność statutową (utrzymanie pomieszczeń magazynowo-biurowych – czynsz, eksploatacja i konserwacje sprzętu i samochodów)

Przekazując 1% podatku dochodowego za dany rok na wsparcie naszej działalności statutowej. WBŻ jest organizacją pożytku publicznego.

KRS 0000119439

Wpłaty prosimy kierować na konto: PKO  SA 42 1240 6609 1111 0010 4818 3917

DZIĘKUJEMY ZA KAŻDĄ WPŁATĘ