Ogłoszenie

POPZ-logotypy_maksi

Związek Stowarzyszeń
Wielkopolski Bank Żywności

ogłasza nabór 

na stanowisko pracy
MAGAZYNIERA

do pracy w magazynie w Szczecinie.

Wymagania niezbędne:
1.    doświadczenie w pracy magazynowej i logistycznej,
2.    wykształcenie: minimum zawodowe,
3.    ukończony kurs operatora wózka widłowego,
4.    książeczka zdrowia.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.    przyjmowanie dostaw artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i ich dystrybucja wśród podmiotów współpracujących z Wielkopolskim Bankiem Żywności,
2.    prowadzenie dokumentacji przychodu-rozchodu z wykorzystaniem narzędzi oraz aplikacji magazynowych obowiązujących w Związku Stowarzyszeń Wielkopolskim Banku Żywności,
3.    współpraca z odbiorcami odpowiedzialnymi za realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
4.    utrzymanie porządku w magazynie i na terenie do niego przyległym,
5.    przestrzeganie przepisów BHP.

Wymagania dodatkowe:
1.    dobry stan zdrowia, dyspozycyjność, rzetelność, lojalność,
2.    znajomość obsługi komputera,
3.    łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych.