Seminarium Agencji Rynku Rolnego

7 grudnia 2016 Agencja Rynku Rolnego zorganizowała seminarium omawiające 

„Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)”

W trakcie seminarium Organizacje Partnerskie przedstawiły różne sposoby realizacji działań towarzyszących poprzez omówienie dobrych praktyk, doświadczeń, przykłady rozwiązywania problemów oraz sposoby skutecznej realizacji zadań. Dyskusja i wymiana doświadczeń praktycznych pomiędzy Organizacjami Partnerskimi miała na celu podniesienie jakości realizacji działań towarzyszących oraz zapoznanie się z różnymi sposobami realizacji zadań.
Spotkanie odbyło się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece w Gorzowie Wielkopolskim.

 
Seminarium prowadził Karol Zieliński, Dyrektor Oddziału Terenowego ARR 
w Gorzowie Wielkopolskim.
Prelegentami byli przedstawiciele Organizacji partnerskich – Caritas Polska, Banków Żywności, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego czerwonego Krzyża.
Federację Polskich Banków Żywności reprezentowała Dyrektor Wielkopolskiego Banku Żywności Katarzyna Bielawska, która podzieliła się doświadczeniami z realizacji Podprogramu 2016 i działań towarzyszących z punktu widzenia Banków Żywności.