Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2019/2020

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Federacja Banków Żywności będzie kontynuowała pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019.

​            W związku z tym chcieliśmy zaprosić organizacje z nami współpracujące, a także nowe organizacje, ośrodki pomocy społecznej i gminy na podlegającym nam obszarze do współpracy przy realizacji tego programu.

Celem Wielkopolskiego Banku Żywności jest dotarcie do jak największej liczby potrzebujących, na jak największym obszarze. Możliwe to będzie jedynie przy zaangażowaniu organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej i gmin we wspólną realizację programu.

Organizacje często nie przystępują do programu bojąc się licznych obowiązków nałożonych na realizatorów, nadmiaru dokumentacji, kontroli czy ewentualnych kar. Chcielibyśmy Państwa uspokoić i wskazać na zalety udziału w programie, do jakich należą przede wszystkim:
– możliwość dostarczenia potrzebującym regularnej i różnorodnej pomocy żywnościowej,
– możliwość realizacji we współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu warsztatów kulinarnych i ekonomicznych,
– stała współpraca, wsparcie informacyjne ze strony pracowników Banku Żywności,
– możliwość korzystania z doświadczenia i dobrych praktyk organizacji realizujących program w latach 2015-2019.

          Zainteresowane współpracą organizacje, ośrodki pomocy społecznej i gminy proszone są o przesłanie wstępnej deklaracji udziału w Podprogramie 2019
do 15 października 2019.

 

Kontakt:

bz.poznn@bankizywnosci.pl
tel: 698 844 100, 698 822 600,501 437 546