Kolejna edycja Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014 – 2020 PODPROGRAM 2016
rozpoczyna się w sierpniu 2016.

Organizujemy
Świąteczne Zbiórki Żywności
- przygotowywane w miastach i gminach Wielkopolski dwukrotnie w ciągu roku.

previous arrow
next arrow
Slider

Aktualności

Nabór na trenerów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności, ogłasza nabór ofert na trenerów

do prowadzenia warsztatów w ramach środków towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach środków towarzyszących w Podprogramie 2016 mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Czytaj więcej „Nabór na trenerów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.”

Kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

UWAGA!
Kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 PODPROGRAM 2016 rozpoczyna się w sierpniu 2016.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej  FEAD.

W Polsce za wdrażanie Programu odpowiedzialne są następujące instytucje:

  1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Instytucja zarządzająca (IZ),
  2. Agencja Rynku Rolnego – Instytucja Pośrednicząca (IP),
  3. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  – Instytucja Desygnująca (ID),
  4. Ministerstwo Finansów – Instytucja Certyfikująca (IC),
  5. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – Instytucja Audytowa (IA).

CZAS TRWANIA PROGRAMU:

Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych: SIERPIEŃ 2016 – KWIECIEŃ  2017,
Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych: SIERPIEŃ 2016 – CZERWIEC 2017,

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE:

  • Każda organizacja chcąca przystąpić do Podprogramu 2016 musi złożyć do Banku Żywności Wniosek o przystąpienie do Podprogramu 2016_OPLoraz okazać aktualną dokumentację potwierdzającą kwalifikowalność osób do otrzymania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5, 6 lub 7),

Szczegółowe informacje na temat kwalifikowania podopiecznych, skierowań i oświadczeń znajdują się w Wytycznych Podprogramu 2016 – część II, pkt. 12, str. 16.

 

Czytaj więcej „Kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa”

Do góry